ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ

1.  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ:  ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ , ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: 29-30, ਸੈਕਟਰ  17ਈ, ਚੰਡੀਗੜ

2.  ਇਨਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ:

ਨਾਮ -ਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਫ਼ੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
cmo
@punjab.gov.in
0172-2740325,
2740769,
2743463
0172-2741458,
2741322
- -

 

3.  ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ / ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ / ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਈਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ੍ਰੀ ਬਿਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਆਈਏਐਸ
ਮੁਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
vijoysingh@gmail.com
ceo_punjab@eci.gov.in
0172-2724038 0172-2750222 9417247899

 

4. ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਈਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ceo_punjab@eci.gov.in 0172-2704779 - 9888446362

 

5.  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮ:

ਕਰਜਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 

6.  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:

ਕ. ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ
ਖ. ਈਪੀਆਈਸੀ ਬਨਾਉਣਾ

 

7.  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੋਰਡ / ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ / ਕਮਿਸ਼ਨ / ਸੁਸਾਈਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਈਮੇਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਦਫ਼ਤਰ ਘਰ
- - - - -

 

8.  ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

ਲੜੀ ਨੰ. ਵੇਰਵੇ ਡਾਊਨਲੋਡ

 ਦਫਤਰੀ ਮੈਨੁਅਲ

1 ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
2 ਈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
3 ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ
4 ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਤਰਣ

ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

1 ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਜ਼ਟ- ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1988
2 ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ
3 ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ- ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ

1 ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਰੋਸ਼ਰ
2 ਜਨਰਲ ਵੋਟਰ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ
3 ਐਨਆਰਆਈ-ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ
4 ਚੋਣ ਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
5 ਸੇਵਾ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ
6 ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ

 

ਬਿਓਰੇਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ceopunjab.nic.in